Nord-Trøndelag fylkeslag

Skriv ut

"Du er et helt menneske.
Noen trenger dine følelser"
Halldor Skard


Innhold


Verdensdagen 2011

I forbindelse med Verdensdagen 10. september 2011 arrangerte LEVE
Nord-Trøndelag fagdag på Stiklestad Nasjonale kultursenter fredag den 9.9.11

Hovedtema var ”Sorg ved selvmord” med undertittel ”Sorg er ingen sykdom”.
Foreleser var dr. philos Henning Herrestad. I tillegg ga han oss også et innblikk i den nye veilederen om tiltak for etterlatte etter selvmord.

Se vedlegg.” (Sorg ved selvmord, Veileder etterlatte)


Grasrotandel fra Norsk Tipping

De som ønsker det kan gi sin del av ”Grasrotandelen” til LEVE Nord-Trøndelag, org.nr. 8670.1236744. Du gir da bare beskjed til kommisjonæren når du tipper.

Det betyr at Norsk Tipping gir oss en prosentandel av det beløpet du tipper for.  Takk for at du støtter vårt arbeid.


Anbefaling av "De sørgendes land"

En artikkel av Henning Herrestad ”De sørgendes land.” Sørgende er ikke syke, de er i eksil.


Kontakttelefon

I akutte situasjoner anbefaler vi at du ringer:

 • 113 - medisinsk nødhjelp,
 • Kirkens SOS 815 33 300 eller
 • Mental Helses hjelpetelefon 810 30 030.

Kontakter

Trenger du informasjon om eller har du spørsmål angående sorggrupper eller trenger besøk/individuell samtale, kontakt:

 • Einar Johan Jakobsen, 
  Leder og pressekontakt 
  7670 Inderøy 
  Einjoja@hotmail.com
   
 • Inger Marie Norøy Hegdal
  Blåklokkevegen 1
  7600 Levanger
  Tlf. privat: 74 08 49 53
  Mobil: 926 68 300
  Tlf. jobb: 74 08 62 01 (direkte linje)
  Inger.hegdal@ntebb.no 
 • Anton Hegdal
  Blåklokkevegen 1
  7600 Levanger
  Tlf. privat: 74 08 49 53
  Mobil: 918 94 673
  Anton@hegdal.no

Aktiviteter

Målet vårt er å bygge et fellesskap for oss som har mistet noen ved selvmord, være et kontaktpunkt og skape et miljø som oppleves trygt. Det ønsker vi å oppnå ved å:

 • Bygge ut et nettverk av og for etterlatte i alle områder i fylket.  Den 10. september som er Verdensdagen for selvmordsforebygging arrangerer  vi alltid en fagdag. 
 • Drive informasjon om det å være etterlatt, bidra til større åpenhet i samfunnet omkring selvmord, motvirke isolasjon og ensomhet, og derved kanskje forhindre at selvmord blir valgt som løsning på livets mange smertefulle vanskeligheter
 • Arrangere samlinger der sosialt samvær er sentralt, og der det også tas opp ulike tema som angår oss og vår situasjon. Fylkeslaget arrangerer minst ett møte per år på ulike steder i fylket.
 • Arrangere fagdager som også fungerer som møteplasser for etterlatte og tilsatte i helsevesen, kirke, skole, politi og ideelle organisasjoner
 • Ha spesielle tilbud for ungdom som er blitt etterlatte. Vi har egen ungdomsrepresentant i styret som også skal fungere som kontaktperson mot ungdomsmiljøet. Vi har også gjennomført et prosjekt ”Livet e no det likaste ’lell”. Dette var likemannsarbeide rettet mot ungdom mellom 13 og ca. 20 år. 
 • Lære opp sorggruppeledere og drive sorggrupper for etterlatte. Nord-Trøndelag har som de første i landet gjennomført et prosjekt ”Barn som etterlatte ved selvmord” – hvordan gi barn og foreldre støtte til å bearbeide selvmord i nærmeste familie. Metoden som ble brukt kalles ”Å lese for livet”. 11 foresatte og 16 barn i alderen 4 til 12 år deltok på 4 lørdagssamlinger. Den ”ufarlige” metoden gjorde det lettere å snakke om de ”farlige” tankene og følelsene. Ved å skrive tekster preget av egne mentale bilder/opplevelser, kunne de leve ut følelsene gjennom en annen person. Du kan lese mer om prosjektet i sluttrapport ”Barn som etterlatte ved selvmord” i fylkeslagets årsberetning eller i LEVEnytt nr 2  Februar 2007. 
 • Virke sammen med andre miljøer som arbeider med forebygging av selvmord og oppfølging når selvmord har skjedd.

Styret

 • Einar Johan Jakobsen – Leder og etterlatt
  7670 Inderøy
  Einjoja@hotmail.com
 • Ragnhild Tømmeråsmo – Nestleder og etterlatt
  7500 Stjørdal
 • Ingri Hanssen – Styremedlem og fagperson/etterlatt 
  7734 Steinkjer
  Mobil: 952 71 038 
  Ingri.hanssen@politiet.no
   
 • Reidun Dahlum – Kasserer og fagperson
  7710 Sparbu
  Mobil: 918 50 277 
  Johan.dahlum@ntebb.no 
 • Kjerstin Bjerkås – Styremedlem og etterlatt 
 • Rikke Marii Vaagan – Ungdomsrepresentant og etterlatt 
  Mobil: 464 87 354

Bankgiro

Bankgiro Nord-Trøndelag Fylkeslag: 8670 12 36744