KONTAKT DITT FYLKESLAG

 

LEVEs gamle nettsiden ble angrepet av virus og er derfor lagt ned(du får ikke virus på din maskin selv om du var innom den gamle nettsiden). Siden du nå er inne på er under arbeid. Vi jobber iherdig med å ferdigstille den nye nettsiden. Takk for tålmodigheten.

 

Trenger du å komme i kontakt med ditt lokale fylkeslag, eller lurer du på hva som skjer i nærheten av deg? Kontakt gjerne styret i ditt fylke via e-post eller telefon:

 

Fylke Verv Fornavn Etternavn Epost
Akershus Styreleder Marianne Lund Smedsrød marianne.lund@smedsrod.no
Akershus Nestleder Kristin Grøstad kr-groes@online.no
Akershus Sekretær Jon Schultz js@legale.no
Akershus Styrerepresentant Eli-Norun Reberg elinorun@reberg.no
Akershus Styrerepresentant Anne- Grete Røed tom-roee@online.no
Aust-Agder Fylkesleder Erling Steen  Erlsteen@online.no
Buskerud Styreleder Siw-Anita Tragethon rtrage@online.no
Buskerud Nestleder Ruth Eline Iversen ruth-eline.iversen@lifi.no
Buskerud Kasserer Hanne Merete Haverstad Knudsen hmhknuds@broadpark.no
Buskerud Styremedlem Monica Holm monicaholm1972@hotmail.com
Buskerud Styremedlem Ole Martin Kristiansen omk3371@hotmail.com
Buskerud Varamedlem Eva Brekke Voss evoss@online.no
Finnmark Leder Kirsten Isaksen kirste.isaksen@gmail.com
Finnmark Leder lokalag Eli Sabbasen eli.sabbasen@gmail.com
Finnmark Sekretær Helge Stormo helstorm@online.no
Finnmark Kasserer Anita Brækkan Remme.  anita@asvovardo.no
Finnmark Kasserer lokallaget Klara Helander klara.helander@yahoo.no
Finnmark Fagperson Sigrun  Winterfeldt sigrun.winterfeldt@gmail.com
Finnmark Styremedlem Ellen Guttorm Knutsen eragnaknutsen@hotmail.com
hedemark Leder Lise Hus lis-hus@online.no
hedemark Kasserer Ada Koller Hagness ada.koller.hagness@vea-fs.no
hedemark Sekretær Arnhild Aaboen
hedemark Styremedlem Kent Ove Moren kentmoren@yahoo.no
Hordarland Fylkesleder Elisabeth Braut jebraut@gmail.com/ fylkesleder@leve-hordaland.org
Hordarland Kontakttelefon Kjell Einar Thorkildsen fylkesleder@leve-hordaland.org
Hordarland Sekretær Kjell Roger Soleim kjell.soleim@uib.no
Hordarland Kasserer Kjell Åge Kvamme kjeaak@online.no
Hordarland Ungdomskontakt Rune Røen rune.roen@forsvarsbygg.no
Hordarland Varamedlem Eli Fosse
Møre og Romsdal Fylkesleder Ålesund Ragnhild Opskar ra-opska@online.no
Møre og Romsdal Kasserer Gunn Olsen gunn.olsen@online.no
Møre og Romsdal Sekretær Berthe Larsen alars4@online.no
Møre og Romsdal Lokallag Jørgen Tveiterås jorgen.tveiteras@gmail.com
Møre og Romsdal Lokallag Eli Leine Sæter els@tussa.com
Møre og Romsdal Lokallag Wenche Sørbye wenche.sorbye@gmail.com
Møre og Romsdal Lokallag Jorun Joten jorunjot@online.no
Møre og Romsdal Lokallag Magny Landre magny@aak.no
Nord-Trønderlag Leder Einar Johan Jakobsen einjoja@hotmail.com
Nord-Trønderlag Nestleder Johan Hægstad ep-ha@online.no
Nord-Trønderlag Kasserer Renee Skjelstad renee.skjelstad@gmail.com
Nord-Trønderlag Sekretær Ragnhild Tømmeråsmo ragsynto@online.no
Nord-Trønderlag Styremedlem Oddleiv Gulstad
Norland Leder Odd Jarle Eidner odd.eidner@kirken.bodo.no
Norland Sekretær Judith Reinvik judithreinvik@hotmail.com
Norland Kasserer Gjertrud Didriksen frivbodo@fastlinje.no
Norland Styremedlem Gunn-Heidi Skaug gunn-hsk@online.no
Norland Styremedlem Camilla Sandbakk camillarenatesandbakk@gmail.com
Norland Unge LEVE representant Espen S. Karlsøen espen@avasaki.net
Norland Unge LEVE representant Maiken Selvåg maiken_pettersen@hotmail.com
Oppland Leder Inger Horn Holden iholden@online.no
Oppland Sekretær Jorun Midtskogen jorunnmidtskogen@hotmail.com
Oppland Styremedlem Brita Thevenard
Oppland Styremedlem Willy Smedhaugen
Oppland Varamedlem Bjørg  Christophersen Lie
Oslo Leder Monica Smith monismit@online.no
Oslo Styremedlem May Vatne may.vatne@su.hio.no
Oslo Styremedlem Anita Henriksen anita-jippy@hotmail.com
Oslo Styremedlem Grethe Liland grethe.liland@getmail.com
Oslo Styremedlem Nina Gjerde nina.gjerde@gmail.com
Oslo Styremedlem Tore Stang tore.stang@gmail.com
Oslo Styremedlem Åse Svenneby Mjelva aase_mjelva@hotmail.com
Rogaland LEDER og kasserer Sybille Greiner sybillegreiner@gmail.com
Rogaland Nestleder Oddmund Holgersen o-holger@online.no
Rogaland Styremeldem kari.s.slettebo@gmail.com
Rogaland Styremedlem Irene Vågen egersundsjente@yahoo.no
Rogaland Sækretær Sveinung Grude sveinung.grude@lyse.net
Sogn og Fjordane Leiar Nils-Petter Hauge hauge@human.org
Sogn og Fjordane Styremedlem Eli Vikøren
Sogn og Fjordane Vara Ann Kristin Sæbø
Sogn og Fjordane Varamedlem Sigurd Sigurd A.Wahl Sande s-art-sa@online.no
Sogn og Fjordane Styremedlem Hildegunn Støve
Sogn og Fjordane Styremedlem Anne-Len Vågane anne-lenv@hotmail.com
Sogn og Fjordane Styremedlem Knut Røneid
Sogn og Fjordane Styremedlem Mette Elin Standal Sæther
Sogn og Fjordane 1.Vara Monica Røed Frøyset Monica Røed Frøyset
Sogn og Fjordane 2. Vara Eva Marie Pleym Lund epleymlu@frisurf.no
Sogn og Fjordane 3.Vara Ingemund Holen pt-holen@hotmail.com
Sogn og Fjordane Valnemd Rasmus Felde
Sør-Trønderlag Leder Hilde-Carin Storhaug levesortrondelag@gmail.com
Sør-Trønderlag Nestleder Øystein Kvam Øysatein@frost.no
Sør-Trønderlag Økonomiansvarlig Eivind Nygaard eivnygaa@gmail.com
Sør-Trønderlag Styremedlem Julia Hagen Julia Hagen
Sør-Trønderlag Styremedlem /ungdomskontakt Anne Stine Moen Anne Stine Moen
Sør-Trønderlag Styremedlem (vara) Johan Strengen Johan Strengen
Telemark Leder May Britt Hørsrud
Telemark Sekretær Sonja Falch
Telemark Kasserer Åse Matre Dalene oeytodal@online.no
Telemark Styremedlem Rolf Klubben
Telemark Styremedlem Kristin Kaste Lona
Troms Leder Marte Eikset meikset@hotmail.com
Troms Styremedlem Sissel Edvardsen sisseled@hotmail.com
Troms Økonomiansvarlig Ruth Eili Ruud rutheili@hotmail.com
Vest-Agder Leder Stig Frode Lie stifrolie@gmail.com
Vest-Agder Kasserer Helge Sørvang sorhel@online.no
Vest-Agder Styremedlem Linda Sørvang anneb20@online.no
Vest-Agder Styremedlem Anne Birgitte Langfeldt
Vest-Agder Styremedlem Lise Grime
Vestfold Leder Janne Therese Hagevik janne.hagevik@gmail.com
Vestfold Nestleder Ragnhild Løkke loragnhild@gmail.com
Vestfold Sekretær Bård Guttelvik bgu@indra.no
Vestfold Kasserer Arne Elstad ar-mael@online.no
Vestfold Styremedlem Randi Beck randi@randibeck.com
Vestfold Unge LEVE Veronica Poer veronica.poer@gmail.com
Vestfold Styremedlem Gry Nygaard Andersen grynygaardandersen@gmail.com
Østfold Leder Henriette Olafsen levehenrola@hotmail.com
Østfold Sekretær Olav Kolstad olav.kolstad@hiof.no
Østfold Styremedlem Hege Olsen hegeolsen64@gmail.com