BLI MEDLEM I LEVE

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord Trykk her for å bli medlem

Et medlemskap i LEVE eller Unge LEVE innebærer at du får hjelp og støtte, samtidig som du støtter LEVEs arbeid og formål, som er å:

«Støtte etterlatte og berørte ved selvmord og bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid».
Om det ikke er naturlig for deg å delta ved LEVEs aktiviteter, er ditt medlemskap like verdifullt. Et medlemskap er en støtte og anerkjennelse til organisasjonen som er viktig økonomisk, og medlemstall viser offentlige myndigheter hvor mange som engasjerer seg i temaene vi jobber med. BLI MEDLEM og støtt LEVEs viktige arbeid!

Enkeltmedlemskap: 300 kr
Familiemedlemskap: 350 kr
Unge LEVEmedlemskap 200,-
Les mer om LEVE her.

Trykk her for å registrer deg som medlem i deltager.no. Ønsker du å lese mer om LEVE trykk her.