Om LEVE

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er en frivillig organisasjon for etterlatte og berørte ved selvmord.

 

LEVEs formål er å støtte, etterlatte og berørte ved selvmord, og å bidra til forebygging av selvmord gjennom åpenhet, opplysningsarbeid og politisk arbeid.

  • LEVE – jobber for at alle etterlatte og berørte ved selvmord skal få best mulig støtte og informasjon.
  • LEVE – har lokalt arbeid i alle fylker som driftes av etterlatte, berørte og fagpersoner
  • LEVE – tilbyr støtte gjennom uformelle møteplasser, arrangementer og samtaler med likemenn
  • Unge LEVE – LEVEs ungdomsavdeling tilbyr blant annet årlige nasjonale ungdomssamlinger, dialog på sosiale medier, uformelle møteplasser og samtaler med likemenn.
  • LEVE – jobber for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

 

Historie

Bakgrunnen for etableringen av organisasjonen var et forskningsprosjekt ved Senter for Krisepsykologi i Bergen, der det fremkom at det var et dokumentert behov for å bedre situasjonen for etterlatte ved selvmord i Norge.

Under evalueringen av Nasjonal Handlingsplan mot selvmord, ønsket Statens Helsetilsyn å vektlegge arbeidet med og for etterlatte. I den forbindelse tok Senter for Krisepsykologi i Bergen, daværende Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging (idag: Nasjonalt Senter for selvmordsforskning og – forebygging) og Statens Helsetilsyn, initiativet til etableringen av LEVE. I begynnelsen av november 1999 inviterte SSFF ti personer til et stiftelsesmøte i Oslo, som fant sted 8. desember 1999.

 

LEVE har to arbeidsområder:

Omsorg

Omsorg og hjelp for etterlatte ved selvmord i Norge er svært varierende. Noen får god hjelp og støtte både fra sitt sosiale nettverk og det offentlige hjelpeapparat, men svært mange lider under at de nærmeste er usikre på hvordan de skal støtte, og at det offentlige hjelpeapparatet svikter.

Etterlattes behov varierer også gjennom sorgprosessen, noe som oftest ikke gjenspeiler seg i hjelpetilbudet. LEVE arbeider for å sikre aktiv hjelp og støtte til familier, pårørende, arbeidskollegaer og eventuelt andre berørte som mister noen av sine nærmeste ved selvmord. Like viktig som å sikre et offentlig oppfølgingstilbud, er det å synliggjøre og utnytte etterlatte som ressurs i arbeidet. LEVE arbeider derfor aktivt med likemenn som en hjørnestein i sorgstøtten, hvor etterlatte driver sorggrupper, møteplasser og kafétreff, likemannsstøtte, arbeider politisk og sprer informasjon.

 

Informasjon

Samfunnet har fortsatt vanskeligheter med å møte sorg, og etterlatte ved selvmord står i en særstilling. LEVE ønsker å spre informasjon og kunnskap om selvmord og etterlattes situasjon, både for å bidra til å gjøre tilværelsen til de etterlatte enklere, men også for å forebygge framtidige selvmord. LEVEs informasjonsarbeid består hovedsaklig i utarbeidelse av informasjonsmateriell, nyhetsbrev, fagkonferanser og utstrakt nettverksbygging.

KONTAKT OSS

Telefon: 22 36 17 00
E-post: post@leve.no
Adresse: St. Olavsplass 2, 0165

Organisasjonsnummer: 981 666 437
Bankgiro: 5010 05 63980

ANSATTE

Oddrun Bøhlerengen

Oddrun Bøhlerengen

Generalsekretær

Ida Evita de Leon

Ida Evita de Leon

Ungdoms- og kommunikasjonssekretær

SENTRALSTYRET

Erland Vestli

Erland Vestli

Styreleder