VÅRT OPPDRAG

hvemvierLEVEs bidrag i det norske samfunn

LEVEs formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord og å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

LEVE tilbyr sorgstøtte til etterlatte og berørte både gjennom sorggrupper og via vårt nyutviklede likemannsapparat. Fylkeslagene har LEVE-samlinger, Café-treff rundt om i hele landet, i tillegg til årlige lokale markeringer av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september. Unge LEVE har vokst seg sterk, og har de siste par år hatt samlinger med rundt 50 deltagere. Denne våren er det familiesamlinger både i Nord-Norge og (her) på Østlandet. Alle medlemmer får også LEVE-nytt i posten fire ganger i året, og inviteres til LEVEs årlige landsmøte og dagskonferanse. Vi håper våre tiltak gir deg omsorg og støtte eller legger til rette for å jobbe med selvmordsforebyggende arbeid, om du brenner for det.

 • LEVE – jobber for at alle etterlatte og berørte ved selvmord skal få best mulig støtte og informasjon.
 • LEVE – har lokalt arbeid i alle fylker som driftes av etterlatte, berørte og fagpersoner
 • LEVE – tilbyr støtte gjennom uformelle møteplasser, arrangementer og samtaler med likemenn
 • Unge LEVE – LEVEs ungdomsavdeling tilbyr blant annet årlige nasjonale ungdomssamlinger, dialog på sosiale medier, uformelle møteplasser og samtaler med likemenn.
 • LEVE – jobber for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid

 

Vårt sosiale ansvar

LEVE og Unge LEVE er Norges eneste organisasjon for etterlatte og berørte ved selvmord. Vi tar derfor vårt sosiale ansvar på alvor. Mange etterlatte og berørte opplever at det fortsatt er knyttet tabuer til selvmord, noe som påvirker sorgprosessen. Derfor jobber LEVE med informasjonsarbeid ovenfor offentlige myndigheter, politiske arenaer, skoler, begravelsesbyråer, kommunalt helsevesen, kriseteam og liknende.

LEVE er også nasjonal koordinator av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.

Unge LEVE

Fordi ingen skal måtte stå alene i sorgen

Unge LEVE er Landsforeningen for etterlatte ved selvmord sin ungdomsavdeling. Arbeidet startet i 2012, men organisasjonen ble offisielt stiftet september 2016. Formålet med organisasjonen er å støtte unge berørte ved selvmord, og være tydelige bidragsytere i det selvmordsforebyggende arbeidet, særlig blant unge selvmordsberørte.

Våre verdier:

 • Styrke
 • Støtte
 • Tillit
 • Åpenhet
 • Aksept
 • Samhold
 • Fellesskap

Meld deg inn i Unge LEVE (200kr). Et medlemskap betyr vekst og utvikling av tilbud for unge berørte ved selvmord i hele landet.

Følg Unge LEVE på Facebook